email-iconcarelatvia@gmail.com phone-icon +371 67147906
LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS

Uzaicinājums visiem MVU, kuriem nepieciešama produktu testēšana vai validēšana

Mēs esam ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda un BJR programmas līdzfinansēts projekts ProVaHealth, kura mērķis ir novērst šķēršļus, kas palēnina inovāciju ieviešanu tirgū, un sekmēt to mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi tirgum, kuri darbojas veselības aizsardzības jomā. Mērķis ir izveidot Baltijas jūras reģionā starptautisku dzīvo laboratoriju tīklu, kas var palīdzēt veicināt reģiona uzņēmumu konkurētspēju, veicot produktu un pakalpojumu testēšanu reālā dzīvē starptautiskā vidē vienā no mūsu 14 specializētajām dzīvajām laboratorijām, kas orientējas uz veselības aizsardzības un labklājības produktiem un pakalpojumiem.
Šajā nolūkā mēs meklējam 14 Baltijas jūras reģiona mazos un vidējos uzņēmumus, kuri darbojas veselības aizsardzības jomā un ir ieinteresēti, ka viņu produktus izmēģina vienā no mūsu augsti specializētajām dzīvajām laboratorijām. It īpaši mēs meklējam vai nu MVU, kas ir izstrādājuši ideju, kurai nepieciešama precizēšana, pirms tā ir gatava tirgum, vai MVU, kuru mērķis ir ieviest validētu produktu jaunā tirgū Baltijas jūras reģionā.
 
Ja esat ieinteresēti…
Vispirms Jums ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim jāiesniedz sīka informācija par savām vajadzībām, aizpildot šeit visus laukus. Šī informācija tiks nodota projekta 14 dzīvajām laboratorijām, un tās dzīvās laboratorijas, kuras uzskatīs, ka var apmierināt jūsu vajadzības, nosūtīs Jums testēšanas priekšlikumus. Tiks izskaidrotas atsevišķas prasības, kas būs jāievēro, bet vienīgi no jums būs atkarīgs, vai vēlaties iesaistīties testēšanā, pamatojoties uz šiem priekšlikumiem, un ar ko kopā vēlaties iesaistīties. Pilnīgu dzīvo laboratoriju (LivingLabs) sarakstu skatiet http://scanbaltbusiness.com/listings/living-labs/.
 
Atsevišķas prasības un interesējošie jautājumi
   1. Testēšanu iespējams veikt no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada decembrim.
● Testa kopējā vērtība ir 5000 EUR, kas uzskatāms par valsts atbalstu. To var izmantot kā atspēriena punktu plašākai testēšanai ārpus projekta ietvariem. Lai piedalītos projektā, jums būs jāievēro ES de minimis regulā noteiktās prasības.
   2. Projektā var iesaistīt tikai 14 MVU. No šiem 14 MVU pieci būs jaunizveidoti uzņēmumi to sākumposmā (t. i., dzīvajā laboratorijā viņi veiks sava produkta/pakalpojuma sākotnējo validēšanu un precizēšanu), un deviņi būs tādi MVU, kas ir validējuši savu produktu/pakalpojumu savā valstī un pārdevuši  pirmos produktus/pakalpojumus vai vismaz ir īstenojuši pilotprojektu un validēs savu piekļūšanu citiem tirgiem.
   3. Pamatojoties uz testu, ziņojums un analīzes būs pieejamas, izmantojot brīvpiekļuves principu, bet finanšu dati un konkrēti tehniski aspekti netiks publiskoti.
   4. MVU ir uzņēmies saistības izlietot 50 000 EUR, lai, pamatojoties uz šo testu, „izveidotu, precizētu un realizētu tirgū savus produktus un pakalpojumus”. Šīm saistībām nav termiņa.
 
Ja pieņemat lēmumu iesaistīties testā, mēs piedāvājam:
  - izdevību saņemt līdzfinansētu produkta vai pakalpojuma pilotprojektu partnera dzīvajā laboratorijā;
  - publicēt Jūsu uzņēmuma profilu vietnē www.scanbaltbusiness.com;
  - publicēt jaunumus un informāciju par Jūsu uzņēmumu ScanBalt Uzņēmējdarbības informācijas mēnešrakstā (aptuveni 15 000 abonentu).
 
Priecāsimies saņemt no Jums informāciju. Mēs ar Jums sazināsimies pēc tehniskās informācijas saņemšanas, bet, ja Jums rodas jautājumi, katrā laikā sazinieties ar mums!
ProVaHealth projekta vārdā
Jenss Dīnesens Strandbehs (Jens Dinesen Strandbech)
Dienviddānijas Veselības inovāciju centrs

Jurmala city council
Jomas Street 1/5,
Jurmala, LV - 2015
Phone.: +371 67147905
Fax: +371 67147901
e-mail: guntau@jpd.gov.lv

Executive director Gunta Ušpele
guntau@jpd.gov.lvRegistration details:
VAT Nr. LV40008131781
Bank: A/S Swedbank
SWIFT code: HABALV22
Bank Account: LV33HABA0551023531429

 

You must have Javascript enabled to use this form.